23 jul 2008

MOLTES FELICITATS PRIMO!!


Hui 21 de juliol, es el cumple del nostre “SECRE”, per el cárreg que té pareix que estiga parlant d´una persona major, casada amb fills, je je je puès no, a aquesta falla tenim l` honor de tindre un secretari de lo més jove i guapo, pese a la seua edad desevolupa el seu càrreg amb molta responsabilitat i serietat, desde que és ell secretari els jovens ens hem animat més en anar a les reunions, pareix que siga una tonteria pero realment influeix. És una gran persona, on vas el coneixen per la seua simpatia, sempre està ahí quan et necesites, siga cosa de falla o personal, es el primer a l´hora de treballar i el primer a l´hora de la festa, crec que aixó heu duguem en els gens, en companya de la vena que s`ens unfla quan mos enfadem, pero que després no som ningú.


De part de tota la Comisió de la Falla Ronda del País Valencià et desitjem MOLTE FELICITATS.

17 jul 2008

Hui tenim Nomenament...


siii ho has llegit bé, hui tenim nomenament de la nostra Fallera Major Infantil "Aina Codina Martí". Hui a les 20:30 en les Palmeres farem el acte del nomenament a casa Gema (prop del Restaurant Les Palmeres). Aixina que si tens de ganes de fer un poc de Falla un 17 de Juliol, vine al nomenament, allí ens vegem!!

10 jul 2008

La Materal fa 25 anys...

Els nostres comapanys fallers, amics, agermanats... de la Falla Materal ens han enviat per e-milio les bases del concurs del cartell anunciador del 25 aniversari de la Falla Via Materal i ens demanarem si podien penjar-lo ací en el blog. Nosaltres ho hem fet amb molt de gust i a la part de baix podeu vore les bases, si vos fa gràcia apuntar-se a continuació teniu tota l'informació que necesiteu per a fer-ho. Per cert no put escriuré un article sobre la Materal i no cantar la cançó. Alla baix:


Vi, vi, Via Materal, oe, oe!!!!!


Vi, vi, Via Materal, oe, oe!!!!!


BASES DEL CONCURS DEL CARTELL
ANUNCIADOR 25 ANIVERSARI FALLA VIA DEL MATERAL

1. L’objecte de les següents bases és la confecció d’un cartell anunciador per “25 ANIVERSARRIFALLA VIA DEL MATERAL”.

2. Podran participar-hi totes les persones o grup de persones que ho desitgen a títol personal, i hauran de presentar un màxim de 2 originals.

3. El format serà A-4 amb unes dimensions de 29’7 cm. x 21cm.

4. La tècnica serà lliure, sempre que la seua reproducció en offset i quatricomia no oferesca dificultats, per la qual cosa s’exclouen expressament les tintes de color or i argent. A més a més podran presentar-se obres en format digital sempre que s’aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 x 300 pixels per polzada. Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a impremta, en aquest cas el participant haurà de dur una prova impresa de bona qualitat muntada sobre un suport rígid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format, resolució, etc.) a més d’encarregar-se del transport, (Zip o disc dur extraible).

5. ¿Hauran de dur obligatòriament el text 25 ANIVERSARI FALLA VIA DEL MATERAL i el escut de la falla o la identificacio d’aquesta.

6. El suport de l’obra deurà de ser informàtic en format . jpg o similar.

7. Els originals s’enviara per correu al apartat de correus 289, de la Falla Via del Materal.

8. Els originals no hauran d’anar signats; portaran al dors un pseudònim. S’acompanyarà dins d’un únic sobre tancat les següents dades: nom, cognoms, adreça, codi postal i telèfon de contacte; en l'exterior duran el pseudònim corresponent.

Forma de presentació:
- En suport informatic així com imprés mai més gros de 5mm.
- Serà enviat per correus.
- Firmat amb un pseudònim.
- Contingut del sobre:
CD o DVD.
FULL Din -A4 on estara imprés el cartell firmat amb pseudònim.
Sobre tancat amb : les dates personals, i telefon de contacte.

9. El cartell premiat quedarà en propietat de Falla via del materal i a disposició de la mateixa, que podrà fer-ne l’ús que considere oportú i en propietat del copyright.

10. El jurat estarà format pel regidor de Festes o persona en qui delegue, que el presidirà, President de la Junta Local Fallera o en qui delegue, President de la Falla o en qui delegue, un membre de la Junta, a decisió d’aquesta, així com altres membres i experts en la matèria elegits per la Falla Via del Materal.

11. En el cas de que la qualitat o participacio es deficient si el jurat heu creu oprotu quedara desert el concursd e cartells anunciadors.

12. El veredicte del jurat serà inapel•lable, i el premi es podrà declarar desert. Aquest es farà públic el 15 de setembre de 2008, i es notificarà al guanyador.

13. ¿El lliurament del premi tindrà lloc durant el Sopar del 25 Aniversarí, i serà obligatòria l’assistència de l’autor o persona en qui prèviament haja delegat.14. ¿La retirada dels originals no premiats tindrà lloc a partir del 16 i fins al 30 de març de 2009, cas que no es realitze una exposició dels originals prèviament seleccionats pels membres del jurat. Els originals no retirats quedaran en propietat de la Falla Via Del Materal.

15. La falla Via del Materal tindrà màxima cura de les obres presentades, però no es farà responsable si accidentalment sofriren algun desperfecte.

16. El premi serà de docents EUROS (200€)

17. El propi fet de participar, comporta obligatòriament l’acceptació de les bases d’aquest concurs.

SUECA JUNY DE 2008
COMISSIÓ 25 ANIVERSARI FALLA VIA DEL MATERAL